KAMYAROTC

اگر ديابتي هستيد و يا در نزديكان فرد ديابتي داريد توجه بفرماييد

/
دیابت از بیماری های شایع و فراگیر در سراسر دنیا به ویژه در ا…

دانستنی های پا

/
مقدمه جزوه حاضر که اکنون در دسترس قرار گرفته است ، حاصل احسا…

عوامل ایجاد زخم های دیابتی و نحوه مراقبت از پای دیابتی

/
زخم پای دیابتی چگونه ایجاد میشود؟ بیماری قند یا دیابت چگونه موجب زخم پای د…
KAMYAROTC

خارپاشنه

/
درد پاشنه به علل متفاوتی ابجاد میشود ولی شایعترین علت آن فاسئیت پل…

خصوصیات درد پاشنه چیست؟

/
درد در زیر پاشنه مهمترین علامت این بیماری است. درد در صبح وقتی…

پای پرانتزی یا ژنوواروم

/
پای پرانتزی یا ژنوواروم، در حالت طبیعی ایستاده با زانوهای صاف، زمانی ک…

پای ضربدری یا ژنووالگوم

/
پای ضربدری همانند پای پرانتزی یک تغییر شکل یا دفورمیتی در مفصل زانو اس…