KAMYAROTC

اگر ديابتي هستيد و يا در نزديكان فرد ديابتي داريد توجه بفرماييد

/
دیابت از بیماری های شایع و فراگیر در سراسر دنیا به ویژه در ا…